Volumegewicht

Luchtvracht word afgerekend per kilo.
Indien goederen ten opzicht van hun gewicht te veel ruimte in beslag nemen, wordt echter over het volumegewicht afgerekend..

Luchtvracht, Wegtransport
De gehanteerde volume ratio is 1:6, ofwel 1-ton is 1000:6 = 166.66 kilo.
Hierbij mag 167 kilo mag niet meer ruimte in beslag nemen dan 1 kubieke meter.
Een zending fietsen en meubelen weegt 167 kilo en neemt 1.73 kubieke meter in beslag, dan is de afrekening over 1.73M3 x 166.66 = 288 kilo volumegewicht.
WBS zal bij ontvangst de goederen zowel wegen als opmeten.

Zeevracht
De volume ratio is 1:1, ofwel 100k is gelijk aan 1m3. Dit is ook logisch, de inzinking van een schip is bij 1000 kilo gelijk aan 1 kubieke meter.
Hoewel het actuele gewicht ook nodig is, wordt zeevracht in feite altijd afgerekend over het volume, over de ruimte die de goederen innemen.